Tréningy

Vzdelávanie je nikdy nekončiaci proces. Rozvoj zabepečujeme pomocou Tréningov a Koučingu - koučovacích techník tak, aby došlo k zlepšeniu súčastného spôsobu správania a rozvoju nových oblsatí v osobnom ale aj profesionálnom živote. Pomocou správneho nastavenia systému dokážeme zmerať efektívnosť jednotlivých rozvojových aktivít.

Tréningy

Tréningy šité na mieru

  Realizujeme na základe požiadaviek klienta po vstupnej analýze vzdelávacieho procesu.

Tréningy mäkkých zručností

  Vedenie ľudí

  Časový manažment

  Prezentačné zručnosti

  Tímová práca

  Kritika a pochvala

  Odmeňovanie zamestnancov

  Hodnotenie zamestnancov

  Riadenie firemnej kultúry

Technické školenia

  Nastavíme samosystém vnútorného technického preškoľovania zamestnancov firmy.

Koučing

Koučovanie manažmentu

  Proces koučovania

 • Ciele koučovania
 • Meranie
 • Koučovanie
 • Riadenie zmeny
 • Meranie
 • Vyhodnotenie úspešnosti

  Koučovanie so zameraním na rozvoj manažmentu

Koučovanie tímu / pracovných skupín

  Proces koučovania je rovnaký, Koučovanie je zamerané na rozvoj tímu.

Koučovanie individuálne

  Proces koučovanie je taktiež rovanký, zameranie je na rozvoj osobnosti, jednotlivca.