Konzultácie

Pomocou konzultačných projektov dokážeme zhodnotiť aktuálny stav procesov, fimy a na základe toho stanovíme zákadné ciele a riešenia, ktorých účinnosť následne vyhodnocujeme.

Výkonnosť manažmentu

  Analýzy merania

 • Prieskumy spokojnosti zamestnancov
 • Spätná väzba
 • Analýza HR procesov

  Projekty k zmene

 • Zmena je neustály nekončiaci proces, ktorý posúva ľudí aj firmy k lepšiemu.
 • Zmena ak má byť úspešná, mala by však byť riadená projektovým tímom, ktorý zemu odkomunikuje, zprocesuje, zaimplementuje do praxe a vyhodnotí.

  Nastavenie firemnej kultúry a hodnôt firmy

 • Firemná kultúraje dnes často spomínaný pojem. Málokto však reálne vie, čo tento pojem znamená.Ide o súbor "stanovených" pravidiel a noriem správania sa v danom firemnom prostredí. Naše praktické skúsenosti hovoria, že firmenú kultúru je potrebné nielen dolhodobo budovať, ale aj žiť.Ináč to nefunguje... vieme Vám poradiť ako nastaviť tento proces tak, aby fungoval.

Skvalitnenie riadenia ľudských zdrojov

  Výber a nábor zamestnancov, adaptačný proces

 • Nábor a výber nových zamestnancov
 • Nástup nového zamestnanca, adaptačný proces
 • Nastavenie HR procesu výberu a náboru

  Proces legislatívy

 • Štandardy pracovných pozicií
 • Legislatívne prijímanie a prepúšťanie zamestnancov

  Proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov

 • Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
 • Development centrum
 • Talent manažment

  Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov

 • Riadenie výkonnosti zamestnancov
 • Benefity zamestnancov